หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 15 งาน

1. ซุปเปอร์ไวเซอร์ R&D

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

* ร่วมวางแผนและกำหนดมาตราฐานของการวิจัย และพัฒนา
* ร่วมทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า
* นำเสนอผลิตภั
วันที่ 18 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- ตรวจสอบสภาพรถประจำวันก่อนนำรถออกปฏิบัติงาน
- ดูแลรักษาทำความสะอาดรถยนต์ของบริษัท และบำรุงรักษาตาม
วันที่ 18 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. ซุปเปอร์ไวเซอร์คลังสินค้าห้องเย็น

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- ร่วมในการกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน
- ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และวางแผนป้องกันปัญหาของแ
วันที่ 18 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. หัวหน้าแผนกบรรจุ Pouch & CUP

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- วางแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
- แก้ปัญหาการ รายงานปัญหาการปฏิบัติงาน ให้หัวหน้างานทราบ
วันที่ 18 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. QC Supervisor

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- ร่วมวางแผนและกำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพ จัดทำคู่มือ การตรวจสอบคุณภาพ ของการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบทุกขั วันที่ 18 ก.ย. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

-ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุงไฟฟ้า
-ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปอย
วันที่ 18 ก.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. หัวหน้าแผนกขูดหนัง

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

-รับนโยบายการผลิตจากผู้บังคับบัญชา มาจัดงาน วางแผนล่วงหน้าก่อนผลิต
-ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานที
วันที่ 18 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. หัวหน้าแผนกบรรจุผลิตภัณฑ์ Commodity

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

-ร่วมกับ Supervisor ในการวางแผนงาน การจัดการ การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการปฏิบัติงานของระบบงานภายในแผน วันที่ 18 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. หัวหน้าส่วนห้องปฏิบัติการ

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- ร่วมมือในการกำหนดวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตรวจวิเคราะห์และจัดทำมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของอ วันที่ 18 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. หัวหน้าแผนกห้องเย็นรับวัตถุดิบ

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

-ควบคุมดูแลการรับ-จ่าย จัดเก็บ วัตถุดิบปลา Topping และผลิตภัณฑ์ Frozen
-จัดทำ Stock ควบคุมยอดคงเหลื
วันที่ 18 ก.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. หัวหน้าแผนกพัสดุส่วนผสม/อะไหล่

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

-ควบคุมดูแลการรับ จัดเก็บ เบิก-จ่าย และจัดทำ Stock พัสดุ อะไหล่และส่วนผสมประจำวัน
-จัดเตรียมพัสดุอะ
วันที่ 18 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. เจ้าหน้าที่เอกสารเพื่อการส่งออก

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

-เตรียมแผนการ LOAD และส่งมอบสินค้าตามข้อมูลที่ได้รับจากส่วนงานวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค วันที่ 18 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. มีความรู้เรื่องเครื่อง SEAMER จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- บริหารงานแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป และพัสดุหีบห่อ
- วางแผนการทำงานและกำหนดวิธีป้องกันปัญหาของแผนกคล
วันที่ 18 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. Supervisor ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกบรรจุและปิดฝา(SEAMER)ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบ
วันที่ 18 ก.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. หัวหน้าแผนกควบคุมหม้อไอน้ำ & ระบบน้ำ

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยควบคุมหม้อไอน้ำ & ระบบน้ำ
- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง Boil
วันที่ 18 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี